PPU studiene.

For å bli lærer i ungdomsskole eller videregående skole er det i hovedsak tre veier å gå.

 1. Lektorutdannelse.
 2. PPU over tre semestere.
 3. PPU over to semestere.

Lektorutdannelsen er en full masterutdannelse og den får leseren her undersøke mer om selv. PPU over tre semestere er en deltidsutdannelse. Det er en del regler rundt arbeid for å kunne ta tre semesters varianten. Hvis denne er interessant sjekk reglene for å se om du oppfyller de.

PPU over to semestere er utdannelsen for deg med med master eller tilsvarende. Det er rom for de som ikke har master enda, men det er noe vanskeligere å komme inn på studiet. Det er ofte flere søkere enn plasser så det er noe kniving om plassene.

Videre skal vi se på de to semesterene på fulltidsstudiet, PPU3210 og PPU3220, men først litt om ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning) på Universitetet i Oslo.

 

Kommunikasjon med ILS.

ILS bruker Itslearning som du kan treffe på i skolene også. Produktet er uoversiktlig og generelt dårlig. Hver og en som konfigurerer det kan lage sine egne strukturer som (bare) de synes er bra. Altså det er nesten ingen standard. Det betyr at å navigere i produkter er komplisert. Bruk derfor tid på å bli kjent med Itslearing. Der ligger dessverre mye av den vitale informasjonen om og rundt studiet.

Noe kommunikasjon foregår på E-post utenom Itslearing. Ikke forvent svar alltid fra administrasjonen. De har ikke full oversikt over hva de driver med. Stikk heller innom  Abel-tårnet og snakk direkte med dem. (Ikke med Martin Eek Olsen eller Mai Lill Lunde hvis du kan unngå dem).

Kommunikasjon i det hele tatt innen UiO er fryktelig dårlig. Forvent derfor ikke mye fra administrasjon, Samskipnaden, helsetjeneste og de andre “tjenestene”. De er primært til for seg selv og ikke for deg, men det har du kanskje allerede erfart gjennom tidligere studium hvis det er gjort på UiO.

 

Kort om PPU3210

Dette semesteret er ganske rolig. Det er to praksisperioder som begge er ufarlige. Det første er for å se hvordan læreyrket fungerer. I den andre perioden underviser du noe selv.

Så tidlig som mulig i studiene bør du lese gjennom læreplanene for fagene du skal undervise i. Dette er for at du antageligvis må friske opp kunnskapen om fagene dine. Læreplaner endres hele tiden og det du lærte da du gikk på skolen er ikke sikkert at du skal lære bort og det kommer til nytt stoff.  Bruk derfor dette semesteret til å fylle på faglig kompetanse i fagene dine. Dette må du gjøre selv da ILS ikke ser det som sin oppgave at du kan fagene og vil ikke hjelpe deg med det. Husk, du blir vurdert på faglig kompetanse også i  praksisperiode der du underviser. (Så kan man lure på hvorfor ILS ikke ser det som sin oppgave å hjelpe deg med fagene?)

Selve teorien innen pedagogikken er ganske grei. Hvis du har utbytte av forelesninger, gå på dem. Hvis du normalt ikke har utbytte, dropp dem og les. Husk å få med obligatoriske oppmøter, i hver fall det antall oppmøter du minimum må ha. Sjekk på Itslearning til ILS hvor mange du må ha.

Semesteroppgaven har du ganske god tid på. Det er ditt førstefag du skal skrive om (hvis du er tofaglig). Plukk ut relevant litteratur og bruk mye fagsjargonger og litt blomstrende språk. Allier deg med medstudenter der dere leser og kommenterer hverandres oppgaver.

Eksamen er (antageligvis) videoeksamen over 5 timer. Her er det ditt andrefag du skal skrive om. Her er det viktig å ha begynt på oppgaven allerede. Blant annet kan du skrive ned all referanse. Det er lettere å slette referanse enn å skrive den inn. Du sparer tid. Skriv gjerne inn overskrifter til de avsnittene du tror du vil ha med. Se på eksempeloppgavene og kopier med liv og lyst derfra.

 

PPU3220

Dette semesteret er hektisk. De prøver å pumpe inn så mye teori som mulig i starten av semesteret på grunn av praksisen. Bruk rådene fra PPU3210 når det gjelder foredrag, seminarer og lesing. Prøv å skumme gjennom artiklene og bøkene så fort som mulig slik at du vet sånn omtrent hva som står hvor. Noter ned. Dette skal du utnytte til eksamen og oppgaven.

 

Semesteroppgave

Hvis det fortsatt skal være FOU (forsknings- og utviklingsoppgave) kan du bestemme deg tidlig for hvilket tema du vil skrive om. Hvis du er tofaglig er det ditt annenfag du skal finne et tema rundt. Det er fint å forberede semesteroppgaven før praksisen. For under praksisen skal du utføre undersøkelser som skal underbygge oppgaven. Du kan egentlig allerede nå begynne å skrive på oppgaven hvis du mener å ha tid til det. Når det gjelder litteratur leser du kun på det som angår oppgaven. Du bruker de før omtalte notatene til å sile ut irrelevant stoff. Vær også kritisk til kvaliteten på stoffet. Noen artikler er håpløst dårlige. Det aller viktigste er å lese gjennom tidligere oppgaver. Hvis du ikke er A-kandidat (kanskje B) skriver du en oppgave som er nær opp til eksempeloppgavene. Da kan du kopiere fra oppgavene og skrive de om med dine ord samt masse faguttrykk og gjerne litt blomstrende språk. Det liker sensorene. Pass på å holde rammene i forhold til oppgaveteksten. Allier deg med medstudenter der dere deler på å lese hverandres oppgaver og gir tilbakemeldinger.

 

Eksamen

Våren 2017 gikk eksamen over 48 timer. Du får et par uker der du kan i hovedsak lese. Nå er det ditt førstevalg som fag du skal vise. Du må ha lest såpass mye at du er familiær med sjargonger, ord og uttrykk som er spesifikke for lærerutdannelsen. Igjen er det lurt å ha gode notater fra artiklene slik at du vet hvor du skal lete. Ellers har du god tid på oppgaven. Bruk gjerne en dag sammen med medstudenter som beskrevet under avsnittet om semesteroppgaven.

 

Åtte ukers praksis (våren)

Dette er slitsomt. Hvis du kommer skjevt ut her kan dette bli forferdelig. Du kan unngå en del problemer med å forberede deg. Når du vet hvilke skole du skal til kontakter du skolen og ber om møte med ansvarlige for praksisen og veilederene dine. Hvis du får det minste snev av negativt inntrykk be ILS om å finne annen skole. Jeg vil anbefale å holde deg unna videregående skoler i Bærum og Oslo vest. Alle skoler der de promoterer hvor flinke elever de har, bør styres unna for eksempel Rosenvilde VGS. Det er lettere å avholde praksisen i ungdomsskoler. Riktignok blir det mer klasseledelse, men det faglige bør ikke by på mye problemer. På våren er det ikke klasseledelse som står øverst på vurderingslista. Hvis du føler underveis at praksisen ikke går bra, skift skole og/eller veileder, men gjør dette så fort som mulig. Du har bare to forsøk på praksisen.

Hva skal du passe på?
Spørsmål til veileder og ansvarlig for praksisen på skolen. Dette bør gjøres før praksisen starter som nevnt over.

 1. Når oppdaterte veilederene dine sist sin pedagogiske kompetanse og hva oppdaterte de?
 2. Hva mener veilederene dine er viktigst av å veilede deg gjennom eller vurdere deg (de skal velge et svar og gradere det)?
 3. Hva mener skolen om teorien fra universitetet (ILS) og hvordan læring utføres i praksis?
 4. Hvilke mål har veileder og skole satt opp for praksisen din?
 5. Gå gjennom plan for din praksis. Den skal være på dag til dag nivå.
 6. Vurder ditt totalinntrykk av skolen og veiledere.

 

Ut fra de svar du får over bør du vurdere å skifte skole og/eller veileder hvis:

 • Svaret på 1 er aldri eller lenge siden eller det var bare en liten del av pedagogikken.
 •  Svaret på 2 er vurdering av studenten (altså ikke veilede og hjelpe deg med praksisen).
 •  Hvis veileder svarer noe sånt som at “det er langt mellom liv og lære”. Det vil si veileder ikke bryr seg mye om hva du lærer på universitetet.
 • Målene er uklare eller du ikke liker målene eller målene ikke eksisterer.
 • Plan for din praksis ikke eksisterer, er dårlig eller er uklar.
 • Totalinntrykket ditt er negativt.

 

Sluttvurdering

Hvis du har strøket har du ingenting å tape på å klage på eksamen eller semesteroppgave. Dessverre kan man ikke klage på praksisvurderingen. Derfor er det viktig å finne en så lett praksis som mulig og helst veiledere som er “greie”.  Husk at veilederene også setter vurdering og de kan stryke deg.

 

Sluttkommentar

Er det nødvendig med et såpass omfattende studium? Jeg vet ikke, men ut fra min erfaring er dette nokså skivebom. Et helt år med mye svada og lite fokus på de riktige parameterne innenfor lærerutdannelsen er mye bortkastet energi og tid. Samtidig har ikke ILS kontroll med Universitetsskolene. Skolene definerer praksisen helt etter eget hode og det kan få katastrofale følger for studiene. Tilslutt skal nevnes at mange lærere har ganske beskjeden kunnskap om andre fag enn sitt eget (selv der skorter det noen ganger). IT i skolen er en mangelvare og det ser ikke ut til å bli bedre med de holdninger lærere viser til å tilegne seg denne kunnskapen. Dette gjelder også i ILS.

 

 

LYKKE TIL!

One thought on “PPU studiene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s