Praksis

Kommentarer fra praksis ved Rosenvilde videregående skole i Bærum.
(Jeg er interessert i å komme i kontakt med studenter som har fått praksis ved denne skolen vinter/vår 2018. Legg beskjed i denne bloggen.)

Praksisen var forferdelig. Det var en komplett udugelig “veileder” i matematikk. Hans fokus var å måle studentene fremfor å veilede (derfor fnutter rundt veileder). Han har svært dårlig utviklet empati og et syn på elever og studenter som kan sammenlignes med eliteidrett der han selv kommer fra. Altså det holder ikke å være god nok. I tillegg mener de på skolen at de kan undervise uten å bruke så mye metoder fra den undervisningen pedagogikk-studentene får fra universitetet. Altså som student lærer du lite og får brukt lite av det du har lært på universitetet på denne skolen.

Generelt kan det sies at skolen følger i liten grad hva studenter lærer under studiene i pedagogikk. Dette gjør undervisningen ensidig, kjedelig og lite motiverende. Utbytte av undervisningen er marginal. I tillegg er det noen flere inkompetente lærere som forsurer miljøet for alle. Disse lærerene tror selvfølgelig at de er “top of the pops” og er lite mottakelige for korreks. Dette fører til at som elev lærer en lite. Som lærer på denne skolen får en et problem med kollegaer og ledelse selv om mange av de ansatte er flinke og hyggelige. Det er noen få som ødelegger.

Det må også sies at Universitetet ikke gjør mye for å bøte på dette både gjennom sin egen undervisning og kontroll av universitetsskolene som Rosenvilde VGS er en av. Pedagogikkstudenter bør vurdere godt hvilken skole de skal ha praksis i og hvor de tenker å arbeide senere. Gamle pedagoger er fryktelig konservative og holder på gamle undervisningsmetoder. Mange av lærerene har gammel pedagogikk-eksamen og har gjort lite for å opprettholde kompetanse og fornye den.